Monday, December 22, 2014

Vaginal secretions

योनिस्रावाच्या गुजगोष्टी..काही गोष्टी अगदीच न बोलण्याच्या.. पण त्या न बोलण्याने समस्या सुटत नाहीत तर वाढतात. लहान मुलींपासून ते रजोनिवृत्ती आलेल्या स्त्रियांना अनेकदा योनीच्या कमी-अधिक स्रावाची समस्या भेडसावत असते. योनीचे आरोग्य राखण्यासाठीच या स्रावाची निर्मिती होत असली तरी स्त्रियांच्या शरीरात होत असलेल्या बदलांनुसार या स्रावाचेही प्रकार बदलतात. मात्र हे स्राव आरोग्यासाठी हितकारक आहेत की त्रासदायक याचा अनेकींना बोध होत नाही. या समस्येसाठी डॉक्टरकडे जाण्याची तसदी घेतली जात नाही किंवा डॉक्टरांना खुलेपणाने पूर्ण माहिती देण्याबाबतही टाळाटाळ केली जाते. योनिस्रावाची समस्या सर्वच वयोगटांतील स्त्रियांमध्ये असली तरी मासिक पाळी सुरू झालेल्या किशोरवयीन मुली आणि लैंगिक संबंधांना सुरुवात झालेल्या तरुण मुली यांना योनिस्रावाचा संसर्ग अधिक प्रमाणात होत असल्याचे दिसते.
योनीत असणाऱ्या ग्रंथीतून नसíगक स्राव झरतच असतो, त्याचे काम असते योनिमार्गाची स्वच्छता ठेवणे. गर्भाशयाचे तोंड (सर्विक्स), योनिमार्ग येथील मृत पेशी, नसíगक जीवाणू यांना बाहेर ढकलून हा मार्ग स्वच्छ ठेवणे आणि योनीला ओलसरपणा, नरमपणा देण्याचे काम योनिस्राव करीत असतो. नसíगक योनिस्रावाची मात्रा, रंग आणि दाटपणा हे पाळीचक्राच्या अवस्थेवर अवलंबून असते. अंडाशयातून अंडे बाहेर पडत असताना, आधी आणि नंतरच्या दिवसात, किंवा गरोदरपणा अशा सर्व अवस्थांमध्ये नैसर्गिक स्राव वेगवेगळा दिसतो.
 जर योनिस्रावाची मात्रा, रंग आणि दाटपणा यात नेहमीपेक्षा जास्त फरक जाणवला किंवा मायांगावर (वल्वा ) खाज येऊ लागली, वेदना होऊ लागल्या, सूज आली, जळजळ होऊ लागली तर ते योनिमार्गाच्या किंवा मायांगाच्या जंतुसंसर्गामुळे असू शकते. सामान्यपणे डॉक्टर असे प्रश्न विचारतात-  योनिस्रावातील हा बदल कधीपासून आहे? स्रावाचा रंग कसा आहे? स्रावामुळे खाज येते आहे का?  पॅड लावावे लागते का? पाळीच्या वेळी कापड / पॅड दिवसातून कमीतकमी तीन वेळा बदलता का? प्रवासामध्ये आंघोळ किवा स्वच्छता करायची राहून गेली का? काही मोठे आजारपण होते का? मधुमेह आहे का? एकापेक्षा जास्त व्यक्तींशी असुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवले गेले का? योनिमार्ग धुण्यासाठी काही सुगंधी द्रव्ये वगरे वापरली होती का? उपचारासाठी डॉक्टर योनिस्रावाचा नमुना घेतात, 'पेप टेस्ट' करतात.
योनिमार्गाचा जंतुसंसर्ग होऊ नये
म्हणून काय करावे?
दररोज आंघोळीच्या वेळी भरपूर पाणी आणि सौम्य साबणाने मायांगाची स्वच्छता राखावी. जास्त उग्र किवा सुगंधित साबण स्वच्छतेसाठी वापरू नये किंवा सुगंधी द्रव्ये वापरू नयेत. योनिमार्गाच्या आतून स्वच्छता करण्याची गरज नसते. शौचानंतर आणि लघवीनंतर पाण्याने स्वच्छता करताना हात पुढून मागे न्यावा म्हणजे लघवी (मूत्र मार्गाचा) किवा योनीचा जंतुसंसर्ग होणार नाही. अंतर्वस्त्रे नेहमी शंभर टक्के सुती असावीत म्हणजे घाम शोषला जाईल. मासिक पाळीच्या वेळी साबण आणि भरपूर पाण्याने नियमित स्वच्छता करणे खूपच आवश्यक असते. दिवसातून तीन वेळा आणि रात्री झोपण्याअगोदर पॅड बदलणे जरुरीचे असते.
मधुमेह आणि शारीरिक क्षीणपणाने योनिमार्गाचा जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता वाढते, कारण शरीरातील प्रतिकारशक्ती कमी झालेली असते. मासिक पाळी गेल्यावरही योनिमार्गाची आंतरत्वचा खूपच नाजूक बनते, सहजी जंतुसंसर्ग होतो.
पाढरं अंगावर जाण्याची समस्या क्वचितच वयात येणाऱ्या मुलींमध्ये दिसते, तीदेखील पाळीच्या वेळी योग्य स्वच्छता न बाळगल्याने. काही वेळा नायलॉनच्या अंतर्वस्त्रामुळे खाज सुटते आणि पांढरा स्रावही जाऊ शकतो. पण त्या वेळी फक्त सुती अंतर्वस्त्र घातली की पुरे. अगदी छोटय़ा मुलींनाही मातीत खेळताना माती, वाळूचे कण योनीत गेल्यानेही स्राव होऊ शकतो. काही वेळा मुली खेळताना पेन्सिलीचा तुकडा, मणी वगरे काही योनीत गेल्यानेही तसे होऊ शकतो. क्वचितच उपचाराची गरज भासते. अगदी तान्ह्य़ा बाळांना नॅपी बदलल्याने 'नॅपी रेष' येते तेव्हाही स्राव होऊ शकतो, परंतु केवळ जास्त वेळा नॅपी बदलली तर ही रेष जाते किंवा सुती लंगोट घातल्यानेही फरक पडतो.
योनिस्राव हा योनीच्या संरक्षणासाठी बनला आहे. या मार्गाचा जंतुसंसर्ग झाला तरच हा स्राव वाढतो, दाट होतो, रंग बदलतो, वास येतो. जंतुसंसर्ग नेमक्या कोणत्या कारणाने झाला आहे, हे समजले की त्यावर उपायही करता येतो. स्वच्छता ठेवल्याने योनिस्रावाच्या अनेक समस्या कमी होतात. काही वेळा समस्या गंभीर असली तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक ठरतो.
स्वच्छता व जोडीदारावरही उपचार या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास शारीरिक संबंधातून संसर्ग नेहमीच होत राहतील. सर्व गुप्तांगातील विकार लैंगिक संबंधातून पसरत नाहीत. योनिमार्गाच्या जंतुसंसर्गाबरोबरच लघवीचा जंतुसंसर्ग होणे स्वाभाविकपणे दिसून येते. त्यासाठी जास्त पाणी पिणे, नारळपाणी पिणे वगरे आवश्यक आहे.
http://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2014/12/Untitled-164.jpg


Yonisrava of gujagosti ..

Some things to speak of, but not altogether .. No surprise really grow if the problem is not the word. Little girls from the women, menopause is facing the problem of low-sravaci more often in the vagina. Vaginal health rakhanyasathica creation or sravaci though sravacehi change or change in the type of women's bodies. However, this does not discharge the onerous moral anekinna are beneficial to health. This issue is not going to go to the doctor or the doctor is hesitant to bother giving full information upfront. However, the problem seems to be yonisravaci women vayogatantila all the young girls who start getting more exposure yonisravaca sexual intercourse and teenage girls who start menstruation.

Vaginal discharge is natural that granthituna vein í jharataca, is its internal police work. Mouth of the uterus (cervix), dead cells in the vagina, pushed out of the way to keep clean, bacteria and vagina olasarapana natural í vein, is not yonisrava work to softness. Vein í Guk yonisravaci amount depends on the stage of the palicakra color and closeness. While coming out of the egg andasayatuna, in the days before and after, or during pregnancy seems natural that all stages in different periods.

  If yonisravaci quantity, color and closeness than usual difference in the mean or Mayan (valve) would be itching, they cause pain, swelling occurred, was not it may be jantusansargamule inflammation of vagina or the Mayan. When there is a change from yonisravatila vicaratata questions that doctors normally? What is the color of the sravaca? Is the sravamule itching? Has put a pad? At the turn of the cloth / pad of raising at least three times a day? The last stand in the way to cleaning or bathing? Some of the major illness? Why is diabetes? More than one person has been put to unsafe sex? Some vaginal ointment formulations were used to wash the fallen? For the treatment of a doctor to take a sample yonisravaca, Pep test that.

Should be internal infections

What to do instead?

Mild soap and plenty of water to maintain cleanliness at bathing mayangaci daily. Do not use rough or more aromatic soap sanitation, nor use the spice. There is no need to clean the inside of the vagina. Toilet after urinating and after urination before the judgment before hand while cleaning water (urinary tract) infections of the vagina or not. The decision will always be visible sweat of one hundred percent cotton. Cycle time is much needed to be regular cleaning with soap and plenty of water. Three times a day and night jhopanyaagodara is necessary to change the pad.

Diabetes and increases the chances of physical ksinapanane internal infections, because of the lower body resistance. Cycle gelyavarahi internal antaratvaca becomes very delicate, the function infections.

Padharam girls coming of age rarely seems to put the issue on the strip at the right hand of balagalyane without sanitation. In some cases the nylon Depart antarvastramule itching and discharge can be white. But just enough time to put cotton underwear. Even small girls playing soils soil, grit vaginal secretions can be gelyanehi. In some cases girls playing piece pensilica, beads can be fallen some way gelyanehi vagina. Rarely requires treatment. Changing the tanhya babies nepi 'nepi line "is when the discharge can be, but the only difference ghatalyanehi nepi changed more often if there is line or cotton diapers.

Yonisrava the vagina is made for protection. This was the only way these infections increases the secretion, is dense, changes color, the smell comes. Infection, which is the exact reason, it can be understood that the solution. Become less of a problem for many yonisrava Placing hygiene. However, if you have a serious problem leads to the need to consult a doctor a few times.

There are more important things in this treatment and sanitation jodidaravarahi. If you ignore the infection will not always physical sambandhatuna. All guptangatila disorders do not spread sexually. Vagina jantusansargabarobaraca urine infection appears to come naturally. The more water you drink, it is necessary to take naralapani fallen.


Yonisrava de gujagosti ..

Algunas cosas que hablar, pero no del todo .. No es una sorpresa realmente crecen si el problema no es la palabra. Las niñas de las mujeres, la menopausia se enfrenta el problema de bajo sravaci con más frecuencia en la vagina. Creación rakhanyasathica salud vaginal o sravaci aunque el cambio sravacehi o cambio en el tipo de cuerpo de las mujeres. Sin embargo, esto no exime a los anekinna moral onerosos son beneficiosos para la salud. Este problema no se va a ir al médico o el médico no se atreve a molestar a dar información completa por adelantado. Sin embargo, el problema parece ser mujeres yonisravaci vayogatantila todas las chicas jóvenes que comienzan a tener más exposición yonisravaca relaciones sexuales y las adolescentes que inician la menstruación.

El flujo vaginal es natural que jharataca í vena granthituna, es su trabajo interno de la policía. Boca del útero (cérvix), células muertas en la vagina, empujado fuera de la manera de mantener limpios, bacterias y olasarapana la vagina vena í natural, no es un trabajo yonisrava a la suavidad. Vena í Guk cantidad yonisravaci depende de la etapa del color de palicakra y cercanía. Mientras salía de la andasayatuna huevo, en los días antes y después, o durante el embarazo parece natural que todas las etapas en diferentes períodos.

  Si la cantidad yonisravaci, el color y la cercanía de diferencia habitual en la media o maya (válvula) serían picazón, causan dolor, hinchazón ocurrió, ¿no puede ser la inflamación jantusansargamule de vagina o el maya. Cuando hay un cambio de preguntas vicaratata yonisravatila que los médicos normalmente? ¿Cuál es el color de la sravaca? ¿El prurito sravamule? Ha puesto un cojín? A la vuelta de la tela / pad de recaudar por lo menos tres veces al día? La última resistencia en el camino a la limpieza o el baño? Algunas de las principales enfermedades? ¿Por qué es la diabetes? Más de una persona ha sido sometida a relaciones sexuales sin protección? Algunas formulaciones de pomadas vaginales fueron utilizados para lavar los caídos? Para el tratamiento de un médico para tomar una yonisravaca muestra, Pep probar eso.

En caso de ser infecciones internas

¿Qué hacer en su lugar?

Jabón suave y abundante agua para mantener la limpieza en mayangaci baño diario. No utilice el saneamiento jabón áspero o más aromático, ni utilizar la especia. No hay necesidad de limpiar el interior de la vagina. Aseo después de orinar y después de orinar antes de que el juicio antes de la mano durante la limpieza del agua (tracto urinario) infecciones de la vagina o no. La decisión será siempre visible sudor del cien por ciento de algodón. El tiempo de ciclo es muy necesaria para realizarse periódicamente la limpieza con jabón y agua abundante. Tres veces al jhopanyaagodara día y la noche es necesario cambiar la almohadilla.

Diabetes y aumenta las posibilidades de infecciones internas ksinapanane físicas, a causa de la resistencia inferior del cuerpo. Ciclo gelyavarahi antaratvaca interna se vuelve muy delicada, las infecciones de función.

Niñas Padharam mayoría de edad rara vez se parece poner el tema en la tira a la diestra de balagalyane sin saneamiento. En algunos casos, el nylon Apartaos picazón antarvastramule y descarga puede ser de color blanco. Pero sólo el tiempo suficiente para poner la ropa interior de algodón. Incluso pequeñas niñas jugando suelos Tierra, arena secreciones vaginales pueden ser gelyanehi. En algunos casos las niñas jugando pieza pensilica, perlas se pueden caído alguna manera la vagina gelyanehi. Rara vez requiere tratamiento. Cambio de línea nepi la bebés tanhya nepi '"es cuando la descarga puede ser, pero la única diferencia ghatalyanehi nepi cambiarse con más frecuencia si hay pañales de línea o de algodón.

Yonisrava la vagina se hace para su protección. Esta era la única forma en que estas infecciones aumenta la secreción, es denso, cambia de color, el olor viene. Infección, que es la razón exacta, se puede entender que la solución. Conviértase en menos de un problema para muchos yonisrava Depositar higiene. Sin embargo, si usted tiene un problema grave conduce a la necesidad de consultar a un médico un par de veces.

Hay cosas más importantes en este tratamiento y saneamiento jodidaravarahi. Si ignora la infección no siempre será sambandhatuna física. Todos los trastornos guptangatila no se propagan sexualmente. Infección de orina jantusansargabarobaraca Vagina parece venir naturalmente. El agua más se bebe, es necesario tomar naralapani caído.

No comments:

Post a Comment